BAUMA: Caterpillar Munich/Nemčija

Gerriets

Navijalni sistem TUBE za projekcijsko platno