Tehnične specifikacije

Na seznam
Standardna izvedba je skladna z BGV C1 
Mogoča nadgradnja z dvojno centralno procesno enoto (CPU) na SIST EN 61508* SIL 3 
Osvetljeni gumni in vhodne naprave za delo v temi 
Enostavna in intuitivna uporaba 
Izbor parametrov pogonov iz shranjene knjižnice 
Nadzor nad prekoračitvijo obremenitve celo v skupini do 60 drugih MPC 4IC1 krmilnikov 
Pomiki na končen položaj*~ 
Sinhroni skupinski pomiki (centralno gibanje dviganje/spuščanje predhodno izbranih dvigal*) 
Vnos mej obratovanja dviganje/spuščanje v program 
Možna enostavna nastavitev vrednosti preobremenitve in podobremenitve *~ 
Bypass funkcija za primere preobremenitve ali podobremenitve 
Oprema za preverjanje delovanja končnih stikal skladno z DIN 56950 
Možnos shranjevanja celotnih nastavitev z vsemi obratovalnimi parametri celo v primeru izpada napajanja 
Možna povezava v mrežo I-Network z izborom lokalnega ali daljinskega delovanja 
* Nekatere funkcije so odvisne od nastavitev krmilnika in pogona.

 

Krmilnik gibanja 4IC1 predstavlja inteligentno krmilno enoto v 19˝ kovinskem ohišju za OMK in VMK* Movecatova dvigala glede na BGV C1 Zaradi vgrajenega glavnega procesorja, krmilnik deluje neodvisno. Krmilnik lahko neposredno in varno upravlja do štiri dvigala oz. pogone pri konstantnih hitrostih brez dodatnih krmilnih naprav ali zunanjih varnostnih računalnikov. Velik osvetljen LCD zaslon prikazuje obratovalna stanja priključenih dvigal skupaj z njihovomi obratovalnimi parametri.

Glavni in varnostni procesor krmilnika MPC 4IC1 nadzirata vse funkcije, medtem ko je splošna analiza ustreznih parametrov in operacijskih stanj vključena kot neodvisna varnostna veriga, ločeno za vsako dvigalo Vsakršna napaka pri obratovanju tako vodi neposredno do izklopa dvigala ali skupine dvigal. Vgrajena so vsa kontaktna stikala in varnostna vezja za omejitve v normalnem obratovanju in obratovanju v sili, pod- in preobremenitev, funkcije za obratovanje štirih OMK* ali VMK* dvigal. Izvedena modularna zasnova omogoča prilagajanje zahtevam kupca. V osnovi sistem ustreza zahtevam BGV C1, vendar omogoča nadgradnjo do SIST EN 61508 SIL 3, torej za scenske premike nad ljudmi. Krmilnik MPC 2IC1 je pripravljen za delo v mreži I-Motion network, nanj je mogoče priklopiti in upravljati do 60 pogonov, način delovanja razdrobljene skupine z NDB moduli preko mreže I-Motion network s pomočjo centralnega krmilnika (npr. I-Motion Expert-T II ali Basic). Jasno razpoznavni gumbi skupaj z vrtljivo/pritisnim dajalnikom omogočajo enostavno in intuitivno uporabo krmilnika. Uporabnika vodi logična razporeditev gumbov in zaslona. Krmilnik omogoča programiranje ciljnih* in skupinskih* pomikov dvigal (* odvisno od nastavitev pogonov). 

Priporočljiva je uporaba krmilnika MPC 4IC1 z OMK* ali VMK* dvigali za profesionalno BGV C1 uporabo na sejmiščih, prizoriščih, stujih in turnejah. 

Tehnični podatki

Lastnost Opis
Vhodi/ izhodi 16 A CEE s fazno izmenljivim priključkom (HP različica 23 A); Štirje izhodi za pogone s sistemom priključkov PMC C8/24FC; MRC 4EC1-I vhod za plug-in priključek C40FC; Vhodni priključek za mrežo I-Motion NetworkNDC-C14FC; I/O vhodi in izhodi, SUB-D25 ženski
Moč Max. moč na pogon- 2 kW (HP različica z možno max. močjo na pogon 4 kW)
Dimenzije 19˝/3U, D 470 mm (brez plug-in priključka)
Teža 17.5 kg
Skladno z BGV C1 (možna nadgradnja do SIST EN 61508 SIL 3)

 

Tehnična oprema

 • Osvetljeni LCD zaslon za prikaz obratovalnih parametrov in stanj dvigal
 • Osem osvetljenih funkcijskih tipk in vrtljivo/pritisnih dajalnikov
 • LED prikaz stanja naprave
 • Štiri nastavljiva stikala za zaščito motorjev
 • E-Stop gumb, funkcijsko osvetljen
 • Osvetljen GO gumb
 • Glavno stikalo za centralni zagon z by-pass funkcijo
 • Prikaz smeri premikov dvigal posamezno po dvigalih in skupno
 • Vhod inkrementalnega  dvo kanalnega dajalnika z zaznavanjem smeri delovanja, visoko razločljivostni*~
 • Vhod za absolutni dajalnik SSI visoko razločljivostni*~
 • Dodatni digitalni vhodi in izhodi za funkcije oddaljenih naprav
 • Vhod za mrežo I-Motion network, mrežni naslovi programsko določljivi
 • Odporno kovinsko ohišje z dvemi ročaji
 • Analogni vhodi za MRC


* opcijsko

Možnosti / Dodatki:
Plug-in kartica za inkrementalni dajalnik 
Plug-in kartica za SSI absolutni dajalnik 
Plug-in kartica za LMS sistem dinamičnega merjenja obremenitve 
Nadgradnja na SIST EN 61508 SIL 3 
MRC 4EC1-I analogno daljinsko krmiljenje 
I-Motion digitalno daljinsko krmiljenje 
I-Motion Expert-T, I-Motion Basic Show Controller/-S 
I-Motion NDB-6/12, Network Distribution Box 
Transportni kovček DD 3U 

 

Reference