Tehnične specifikacije

Na seznam
Krmili in nadzira 2 do 8 dvigal z neposrednim pogonom, kot npr.: Eco, Ecolite, Compact, Plus, Plus-C in Pluslite ali drugi asinhroni 3 fazni pogon (400 V / 50 Hz) 
Skladno s SIST EN 60204-32, SIST EN ISO 13849-1 in VDE 0113 
Uporaba skladno z BGV D8 in igvw SQ P2 D8 plus 
Enostavna in intuitivna uporaba 
Preverjanje delovanja ustreznih funkcij pred zagonom sistema

 

Movecat MPC 2/4/6/8LD8 krmilniki gibanja predstavljajo nadaljevanje preskušenih Movecat-ovih serij krmilnikov gibanja. Zasnovani so kot enostavne in samostojne enote za manjša opremljanja, vendar brez kompromisov glede ergonomije in varnosti.

V odpornem 3U ali 5U kovinskem ohišju so zbrane vse komponente za varno obratovanje od 2 do 8 asinhronih, neposredno krmiljenih 3 faznih pogonov, kot so npr. serije Movecat Eco, Plus, Compact, Ecolite, plus-C in Pluslite. 

Vsak krmilnik varno krmili od 2 do 8 dvigal oziroma pogonov neposredno, brez dodatnih krmilnikov ali pomožnih naprav. 

Za izbor smeri gibanja, dviganja ali spuščanja so uporabljena odporna vrtljiva stikala. Zagon se sproži s centralno GO tipko. Zasilno OFF nepovratno stikalo vsebuje vse varnostne elemente: nadzor nad fazno napako, faznim zaporedjem, prenizko napetostjo in zaščitna individualno nastavljiva stikala za 4 elektromotorje. Vsi varnostni elementi so nameščeni zaporedno, tako da tvorijo varnostno verigo, kar pomeni da napaka v delovanju varno izklopi vse štiri pogone. Obratovalno stanje je prikazano z dvema signalnima elementoma. 

Priključek elektromotorja je 4 polni CEE 16 A, oziroma več polni priključek, ki se priklopi na zadnji strani krmilnika. Krmilniki serije Lite so v splošnem enostavni, njihova uporaba je intuitivna, v skladu z načelom »priklopi in dvigni«. Možne so različne izvedbe MPC LD8 krmilnika za elektromotorje od 0.25 do 3.00 kW moči. 

Krmilniki so skladni s standardoma SIST EN 60204-32 in SIST EN ISO 13849-1 in s pravilnikom VDE 0113 in so primerni za nadzor nad dvižnimi napravami v skladu z BGV D8 in igvw SQ P2 D8 Plus. 

Priporočena uporaba krmilnika MPC 4LD8 je skupaj z Eco, Ecolite, Compact, Plus, Plus-C in Pluslite dvigali za manjša profesionalna opremljanja sejmišč, prizorišč, studijev in na turnejah. 


Tehnični podatki

Vhod 16 A/32 A* CEE s priključkom z izmenljivimi fazami (glede na skupen tok)
Dimenzije 2/4LD8: 19˝, 3U, D 310 mm (brez plug-in priključka)
6/8LD8: 19˝/5U, D 310 mm (brez plug-in priključka)
Teža 9.0 kg-9.5 kg, 3U naprave
11.5 kg- 12.5 kg, 5 U naprave
Skladno s SIST EN 60204-32 in SIST EN ISO 13849-1 in s pravilnikom VDE 0113
Skladno z BGV D8 in igvw SQ P2 D8 Plus


Tehnična oprema

  • Neodvisno nastavljiva stikala za zaščito motorja
  • Zasilno OFF nepovratno stikalo s tipko
  • GO stikalo s tipko za zagon
  • Vrtljivi izbirni gumbi za neposredno izbiro smeri vrtenja
  • Prikaz stanja PRIPRAVLJEN in NAPAKA
  • Odporno kovinsko ohišje
  • CEE 16 A 4-polni priključki za motorje na zadnji strani
  • CEE 16/32 5-polni priključek z izmenljivimi fazami z 1.0 m H07 RNF priključnim kablom 

Različice
 

Model Lastnost
MPC 2/4/6/8LD8-1 (od 1.0 do 1.6 A toka motorja in od 0.25 do 0.37 kW moči motorja)
MPC 2/4/6/8LD8-2 (od 1.6 do 2.5 A toka motorja in od 0.37 do 0.75 kW moči motorja)
MPC 2/4/6/8LD8-3 (od 2.5 do 4 A toka motorja in od 0.75 do 1.5 kW moči motorja)
MPC 2/4/6/8LD8-4 (od 4.0 do 6.3 A toka motorja in od 1.5 do 2.2 kW moči motorja)
MPC 2/4/6/8LD8-5 (od 6.3 do 10 A toka motorja in od 2.2 do 3.0 kW moči motorja)


Možnosti / dodatki


Zadnja plošča s HAN 16-E več kontaktnim priključkom namesto štirih CEE 4-polnih priključkov (4/8LD8) 
Transportni kovček 

 

Reference